Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи
На 12 май 2017 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван Проект на Закон за държавните помощи. Законопроектът цели усъвършенстване и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от Европейската комисия /ЕК/ правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи.

През последните няколко години БЦНП изследва режима на държавните помощи и минималните помощи по повод прилагането им към финансирането на проекти от оперативните програми на юридически лица с нестопанска цел в България. Ето защо намираме за необходимо и навременно законодателното уреждане по нов и по-подробен начин на тази материя. За съжаление обаче, считаме, че направените предложения за недостатъчни с оглед създаването на наистина ефективна уредба, така че да даде правна сигурност както за администраторите и/или получателите на държавни помощи, така и гаранции за правилното и адекватно прилагане на свързаното европейско законодателство.

Конкретните ни съображения, както и съответни предложения, можете да видите в становището на БЦНП по Проекта на Закон за държавните помощи. Становището е публикувано и на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2681, като крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 11 юни 2017 г.  
 

 
Сподели в Facebook
 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic